Ти си Тук: Начало Новини НОВИНИ ЗА АВТОЧАСТИ От 03.01.2017г. изискват банкови гаранции от автоморгите.

Авточасти втора употреба "СТОП". Онлайн продажби в цяла България.

От 03.01.2017г. изискват банкови гаранции от автоморгите.

Е-мейл Печат ПДФ
Размер на Шрифта По-голям По-малък

gerb-na-bulgariaС изменение на Закона за управление на отпадъците се въвеждат от 03.01. банкови гаранции и за площадките за събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). До настоящия момент това задължение имаха притежателите на разрешителни документи за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ). Задължените лица имат срок три месеца след тази дата да внесат банкови гаранции.

Това задължение се определя със Закона за изменение и допълнение на ЗУО, обнародван в бр. 105 на ДВ от 30.12.2016г. С промените се намалява размера на банковите гаранции за дейността с ОЧЦМ от 25 000 лева на 15 000 лева. Остава в сила гаранцията от 5000 лева за всяка площадка на дружеството. Същите са и размерите на банковите гаранции за дейност и площадки за ИУМПС и ИУЕЕО. Когато дружеството извършва дейности с ОЧЦМ, ИУМПС и/или ИУЕЕО се предоставя една банкова гаранция, независимо от броя на изброените потоци отпадъци.
Гаранциите се учредяват в полза на министъра на околната среда и водите. Те са част от документацията, която възложителите прилагат за издаване на разрешителния документ. При влязло в сила наказателно постановление, когато санкцията не е заплатена доброволно, банковата гаранция се усвоява до размера на вземането.

 

АВТОЧАСТИ


| Начало | За Реклама | За Контакти | Карта на сайта |